Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Instytut Spawalnictwa

polska wersja językowa angielska wersja językowa

  BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA - INFORMACJE DLA AUTORÓWZasady recenzowania publikacji naukowych

Zasady ogólne

 1. Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze na potrzeby, którego przygotowuje recenzję.
 4. Recenzent jest zobowiązany do podpisania deklaracji, o nie występowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące pomiędzy recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 6. BIS raz w roku publikuje na swoich łamach listę współpracujących recenzentów.
 7. Zasady recenzowania i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIS.
 8. Artykuły recenzują członkowie Rady Programowej.

Tryb recenzowania

 1. Autor przekazuje do Redakcji BIS tekst artykułu (w wersji elektronicznej).
 2. Sekretarz Redakcji przekazuje artykuł recenzentowi wskazanemu przez redaktora tematycznego.
 3. Recenzent formułuje uwagi (zastrzeżenia, sugestie zmian), uwzględniając:
  • zgodność tytułu artykułu z jego treści,
  • zgodność streszczenia artykułu z jego treścią,
  • nowatorstwo elementów prezentowanych w artykule,
  • poprawność terminologii,
  • aktualność bibliografii,
  • niezbędność ilustracji i tabel.
 4. Po sformułowaniu uwag recenzent wydaje opinię o:
  • celowości publikowania artykułu w przedstawionej postaci,
  • celowości publikowania artykułu po poprawkach,
  • celowości publikowania artykułu w skróconej formie,
  • niecelowości publikowania.
 5. Redakcja przekazuje autorowi artykułu uwagi recenzenta.
 6. Autor ustosunkowuje się do przedstawionych uwag, uwzględniając zastrzeżenia lub wyjaśniając je bezpośrednio z recenzentem.
 7. Po uwzględnieniu uwag recenzenta lub po wyjaśnieniach autora z recenzentem, recenzent wydaje ostateczną pisemną opinię o dopuszczeniu artykułu do publikowania.

Polityka czasopisma w zakresie wykorzystania treści publikowanych w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa. Prawa autorskie

Przesyłając utwór do Redakcji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (Wydawca), Autor zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu zgłoszenia artykułu, który zawiera m. in. informacje o źródłach finansowania publikacji, oświadczenie o stopniu oryginalności artykułu, poświadczenie rzetelności naukowej w przygotowaniu dzieła, a także zgodę na rozpowszechnianie artykułu na określonych przez Wydawcę, a opisanych niżej zasadach.

W momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji Autor zobowiązuje się udzielić Wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, na warunkach opartych o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne.


Pełny tekst licencji


Zgodnie z zapisami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne, użytkownikowi czasopisma zezwala się na nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie i reprodukcję artykułów, pod następującymi warunkami:

 • Uznanie autorstwa - Utwór należy każdorazowo oznaczyć poprzez umieszczenie informacji o Twórcy (tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, tytuł dzieła) oraz Wydawcy (Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr/rok wydania)
 • Użycie niekomercyjne - Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych
  • komercyjne wykorzystanie utworu wymaga zawarcia odrębnego porozumienia z autorem artykułu, który pozostaje właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu;

Artykuły w języku polskim są dostępne zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej, a korzystanie z nich wymaga uzyskania (nieodpłatnie) hasła, co ma na celu kontrolę użytkowników.

Tłumaczenia artykułów w języku angielskim są dostępne w elektronicznej wersji czasopisma bez ograniczeń.

Po opublikowaniu utworu w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autor nie jest ograniczony w możliwości udzielenia innym podmiotom praw autorskich, pod warunkiem zamieszczenia w kolejnych publikacjach informacji o miejscu publikacji pierwodruku.


Współpracujemy z: